Мобилното приложение „еЗдраве“ осигурява достъп на потребителите до личното им пациентско досие

October 2022

Мобилното приложение „еЗдраве“ осигурява достъп на потребителите до личното им пациентско досие

Всички граждани вече имат достъп през мобилно устройство до личното си пациентско досие и до всички налични електронни здравни документи, вписани в Националната здравноинформационна система (НЗИС). Това стана възможно след като Министерство на здравеопазването и Информационно обслужване пуснаха в експлоатация мобилното приложение „еЗдраве“. То осигурява достъп на потребителите до вписаните в НЗИС прегледи, направления, рецепти, ваксини, резултати от лабораторни изследвания, обща здравна информация, и др. Приложението бе представено официално от Борис Костадинов, директор „Софтуерна интеграция“ в Информационно обслужване в присъствието на служебния министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев и председателя на УС на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров.

„Приложението „еЗдраве“ улеснява максимално потребителите, които във всеки един момент разполагат с информация за извършените им прегледи, изписаните рецепти, издадените им направления и друга здравна информация за тях”, каза Борис Костадинов. По думите то е сред най-иновативните в Европа и е първото в България, което обединява всички данни за пациентите на национално ниво.

Сред най-големите предимства на „еЗдраве“ е, че информацията в него е представена на разбираем за пациентите език. То е изключително лесно за използване и дава цялата необходима информация на пациентите за здравния им статус. Приложението разполага с достъп до всички налични модули в НЗИС, които работят с електронни документи, съставящи личното пациентско досие.

В секцията „Досие“ са включени отделни категории за прегледи, направления, рецепти, ваксини и резултати от лабораторни изследвания. Всеки документ в секция „Прегледи“ съдържа информация за диагноза, анамнеза, общо състояние на пациента, лечение, както и всички свързани документи (ако има такива) – направления, рецепти, имунизации. Документът съдържа данни за вида и целта на прегледа, в кое лечебно заведение е извършен, пълна служебна информация за медицинския специалист, извършил прегледа и дава възможност за бърза връзка със съответния лекар чрез телефонен номер или имейл.

Секция „Рецепти“ включва всички издадени е-рецепти на пациента. Всяка отделна рецепта има 2D баркод, чрез който рецептата може да бъде сканирана и изпълнена в аптека, без необходимост от предоставяне на допълнителна информация. Е-рецептата показва какъв е нейният срок за изпълнение, търговски наименования на лекарствата, както и информация за тяхната дозировка и прием на достъпен език. Създадена е категоризация за статуса на рецептата - дали е за изпълнение, частично или напълно изпълнена.

В секция „Направления“ могат да бъдат открити назначените на пациента електронни направления със срок за изпълнение, основна диагноза, съпътстващи заболявания и др. Направленията за лабораторни изследвания разполагат с баркод, който съдържа Националния референтен номер (НРН) и позволява директно сканиране от мобилното устройство.

В секция „Ваксини“ се виждат всички вписани в НЗИС имунизации. Ваксините, които са придружени от сертификат (като тези за COVID) са обозначени със специална икона. Към тях има QR код, който директно може да бъде предоставен за верификация, както и възможност за сваляне на сертификата в PDF или PKPASS формат.

В секция „Резултати“ се визуализират всички резултати от направените изследвания, подробности за изследването, отклонения от референтни стойности, разчитане на образна диагностика и др.

В момента в НЗИС и мобилното приложение липсват исторически данни, свързани с извършени в миналото прегледи и медицински дейности. Достъпни са само здравните записи, които личните лекари, специалистите, лечебните заведения и лабораториите са въвели за всеки пациент от пускането на НЗИС в експлоатация.

Приложението „еЗдраве“ може да бъде изтеглено безплатно от App Store и Google Play. Достъпът до електронните здравни документи в „еЗдраве“ се осъществява чрез еднократно сдвояване на приложението с личното пациентско досие, достъпно в НЗИС на адрес my.his.bg през браузър на компютър.

Заради високите изисквания към сигурността на личните и медицинските данни на този етап достъпът до личното пациентско досие се извършва единствено чрез използването на квалифициран електронен подпис (КЕП). Експертите на Информационно обслужване работят върху въвеждането и на други сигурни методи за вход в електронното пациентско досие, които се очаква да се използват в най-скоро време.

Освен чрез КЕП сигурността на информацията в мобилното приложение „еЗдраве“ се гарантира и с допълнителна биометрична защита, която се активира по желание на потребителя. НЗИС записва и съхранява всяко действие, което се извършва в електронното досие, независимо дали действието е от страна на пациента, медицински специалист или друго оторизирано лице. История със записаните действия може да бъде видяна от потребителя през специализиран екран в мобилното приложение и уеб версията.

Ако потребителят прецени, че повече няма да ползва мобилното устройство, на което е свалено приложението, той може да деактивира профила си. Деактивирането изтрива цялата информация от устройството и не оставя следа от досието в телефона.

До края на годината приложението ще получи допълнителни функционалности, сред които са електронните хоспитализации, история на заболяването, показване на нотификации за планов прием в болница, ТЕЛК решения, нотификации за получаване и прием на медикаменти, панел за хронични заболявания и др. Плановете са в близките месеци да бъде пусната и функционалност, която дава достъп на родителите до пациентското досие на децата им или на възрастните им роднини.

„Мобилното приложение „еЗдраве“ дава силен тласък на електронното здравеопазване в България. Чрез него потребителите могат да осъществяват по-добър контрол върху медицинските си данни, намалява се възможността за погрешно предаване на информация между пациент и лекар и осигурява възможност на пациентите да получат по-качествени здравни услуги“, каза Борис Костадинов. По думите му за по-малко от две години Информационно обслужване успя да електронизира основните процеси в извънболничната и болничната помощ и да създаде висококачествени услуги в полза на пациентите, лекарите, фармацевтите и всички участници в екосистемата на здравеопазването.