Над 3.5 млн. са регистрираните електронни прегледи в НЗИС

September 2022

Над 3.5 млн. са регистрираните електронни прегледи в НЗИС

Общият брой на регистрираните през Националната здравноинформационна система (НЗИС) прегледи в електронен формат надхвърли 3.5 млн. за по-малко от 6 месеца. Данните показват, че от 1 юни 2022 г. средно на ден се регистрират над 100 000 електронни прегледа от над 6 600 лекарски практики в цялата страна, а общият брой на лекарите, които използват новата функционалност на системата, надхвърли 13 000.  Модулът „Е-преглед“ дава възможност за пълно електронно документиране и съхранение на всички извършени медицински прегледи. Във всички 28 РЗОК има регистрирани е-прегледи, като най-активни са лекарските практики в София, Варна, София област и Пазарджик.

Данните на НЗИС сочат, че най-често срещаната основна диагноза (над 385 000) е хипертонично сърце без сърдечна недостатъчност. Неинсулинозависимият захарен диабет е посочен като основна диагноза над 64 400 пъти, хипертонично сърце със сърдечна недостатъчност – над 63 800, а есенциална първична хипертония – над 62 000.

„Чрез електронните прегледи всички пациенти и оторизираните здравни лица имат пълна проследимост на заболяванията, диагнози, назначените терапии, изследвания и др.“, каза изпълнителният директор на Информационно обслужване Ивайло Филипов. По думите му, компанията е разработила допълнителна функционалност за добавяне на медицински документи, които са създадени извън НЗИС. „Чрез „Е-преглед“ всеки лекуващ лекар може да проследи пълната история на дадено заболяване, без да се налага пациентите да разнасят със себе си папки с хартиени изследвания, епикризи и амбулаторни листи“, допълни Филипов.

Модулът „Електронно направление“ също отчита впечатляващи резултати. До този момент през НЗИС са издадени над 1.1 млн. направления за лабораторни изследвания, като средно да ден се регистрират по около 30 000 документа. За по-малко от месец, откакто бяха въведени новите функционалности на системата, са издадени близо 600 000 направления за специалист, над 60 000 документа за високоспециализирани дейности, 27 000 направления за медицинска експертиза и 15 000 за хоспитализация. Те заместват изцяло използваните до момента хартиени еквиваленти.

Общо 4.6 млн. са отчетените в НЗИС електронни имунизации. Те се въвеждат ежедневно в системата от близо 5 000 лекари. Издадени са над 150 000 е-имунизации по националните програми.

„След пълното завършване на дигитализацията в извънболничната помощ, усилията на Информационно обслужване са насочени изцяло към въвеждане на електронни услуги в болничната помощ“, каза Ивайло Филипов. По думите, му още през август хартиените направления за хоспитализация и епикризите на пациентите ще бъдат заместени с електронни еквиваленти.