Лекарите вече могат да издават е-рецепти през мобилното приложение eRx

March 2023

Лекарите вече могат да издават е-рецепти през мобилното приложение eRx

Всички лекари, които членуват в Български лекарски съюз (БЛС), вече могат да издават електронни бели рецепти от смартфон или таблет. Това стана възможно след като, по искане на Министерство на здравеопазването, Информационно обслужване разработи и пусна в експлоатация мобилното приложение eRx. То бе представено от служебния министър на електронното управление Георги Тодоров и служебния министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев.

„Всички наши усилия са насочени към максимално облекчаване на пациента, да спестим неговото време и разхождане по институциите“, каза министърът на електронното управление Георги Тодоров. По думите му, с пускането на мобилното приложение еRx ще бъдат облекчени значително и общопрактикуващите лекари.

„Чрез мобилното приложение лекарят може да изпише електронна рецепта по всяко едно време и от всяка една точка”, каза министърът на здравеопазването Асен Медиджиев. Той обясни, че изписаната рецепта веднага попада в електронното здравно досие на пациента и може да бъде изпълнена от всяка една аптека. Според министъра, с влизането в експлоатация на мобилното приложение поетапно ще отпаднат всички хартиени рецепти, което ще повиши контрола върху разходването на средства за медикаменти.

“Преди да бъде официално пуснато, мобилното приложение eRx беше тествано с лекари, членуващи в БЛС, които представиха своята обратна връзка с цел подобряване на функционалностите му“, обясни Ивайло Стойчев, мениджър проекти в Информационно обслужване.

Целта на приложението е да улесни лекарите в издаването на електронни рецепти, в случаите, в които нямат достъп до компютър с медицински софтуер. Чрез eRx могат да бъдат издавани е-рецепти, отговарящи на изискванията на Националната здравноинформационна система (НЗИС) при домашни посещения и други спешни ситуации.

За удобство на медицинските специалисти, голяма част от информацията в електронната рецепта, изписвана през мобилното приложение, е предварително въведена или се избира от списъци. Изписването на медикаменти става чрез динамично търсене на търговско наименование в предварително зареден списък на всички официално регистрирани лекарства в България. Лекарят има възможност да въведе инструкции за прием на изписаните медикаменти - честота, поредност, количество, форма, начин, време и др. Въвеждането на данни за пациента също е максимално опростено, като част от информацията се извлича от въведеното ЕГН, a изборът на гражданство и адрес на пребиваване се прави от падащо меню. Приложението позволява и изписване, в свободен текст, на нелекарствени продукти като консумативи, медицински храни и хранителни добавки.

Мобилното приложение eRx може да бъде изтеглено безплатно от App Store или Google Play на всички мобилни устройства, които лекарят използва. За мобилни устройства с операционна система iOS е необходима минимална версия на операционната система 14, а за апарати с операционна система Android минималната версия трябва да бъде 9. Добавянето на мобилно устройство става чрез вход с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в doc.his.bg. Сдвояването на мобилното устройство с лекарския профил става чрез сканиране на QR код, от който се извличат данни за имена, УИН и специалност/и на доктора.

Освен чрез КЕП, сигурността на информацията, в мобилното приложение eRx, се гарантира и с допълнителна биометрична защита, която лекарят може да активира. Приложението може да бъде декативирано и отново добавено след повторно сдвояване на мобилното устройство.

Издадената чрез eRx електронна рецепта се записва в НЗИС и става част от електронното пациентско досие. За по-голямо удобство, националният референтен номер (НРН) на издадената е-рецепта може да бъде споделен с пациента чрез SMS или друго приложение за кратки съобщения.

До този момент през Националната здравноинформационна система се изписани над 28 млн. електронни рецепти, като 25 хил. от тях са „бели" рецепти.