Създаваме дигиталното бъдеще на България

Участвай в ключови ИТ проекти като част от екипа на Националния системен интегратор

Кои сме ние

 • Първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България

 • Предпочитаният български партньор на световни производители и доставчици на IT услуги

  RedHat/CentOS, Apache, Mandiant, Trellix, Netrwix Palo Alto Networks, Cisco, F5, Rapid7, IBM, DELL, HP, VMWare, Veeam, Radwar, Arbor Netscout  and more

 • Пълноправен член в асоциацията на най-развитите обществени доставчици на ИКТ услуги в Европа EURITAS

 • Сертифицирани по международните стандарти:

  ISO 9001:2015  за управление на качество

  ISO/IEC 27001:2013  за управление на информационната сигурност

  ISO/IEC 20000-1:2011 за управление на предоставяните ИТ услуги

  ISO 37001:2016 за управление на борба с подкупването

  LSTI N°1642-131-V1.0 за издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи и електронни времеви печати

 • Клонова мрежа във всички областни градове на страната

Какво сме създали досега

 • Национална здравноинформационна система (НЗИС)
 • Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ТЕЛК/НЕЛК)
 • Tobacco ID софтуерна система за тютюневи изделия
 • Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС)
 • Електронна платформа за продажба на държавни имоти към Агенция за приватизация
 • Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)
 • Централизирана система за издаване на билети за железопътни превози и резервации в реално време
 • Платформа за електронна търговия на дървесина
 • Интегрирана финансово-информационна система за общините (ИФИСО)
 • Мобилните приложения "еЗдраве", eRX, еCase, "Помогни ми" 
 • Национална информационна система за борба с  COVID -19 и др.

Присъедини се към нас

Започни своята обществено-значима работа

Допълнителни придобивки за нашите служители

Новини

Loading...