NOC Специалист

София, България

Понастоящем имате възможността да се присъедините към нашия екип на позицията  Junior NOC Specialist.

В какво се състои работата? 

 • Наблюдаване на сигналите за сигурност за потенциални хакерски атаки, открити от системи за сигурност като: Системи за откриване и предотвратяване на проникване (NIDS/NIPS, HIDS/HIPS, WIDS), Мониторинг на регистрационни файлове, Мониторинг на целостта на файловете и SIEM;
 • Определяне и класифициране на тежестта на сигналите и оценка на потенциалните въздействия; 
 • Докладване на потенциални инциденти със сигурността;
 • Подпомагане на разследвания, упражнения и тестове за ИТ сигурността;
 • Изследвания, консултации с колеги и обучение за поддържане на информираност за тенденциите в новите заплахи за сигурността, технологии и регулации;
 • Други свързани задължения, възложени от надзорния орган.

Какви умения и квалификации трябва да имате?

 • Бакалавърска степен (начална фаза) по дисциплината, свързана с компютър, като компютърни науки, компютърен софтуер/инженерство на компютърни системи, компютърни системи и мрежи, управление на мрежовата сигурност и др .
 • Добро разбиране на комуникационни протоколи (главно TCP/IP) и протоколи за маршрутизиране.
 • Силно запознаване с моделите за управление и сигурността на системата.
 • Добро разбиране на работните процеси на системите.
 • Внимание към детайлите и силна способност за бързо откриване на мрежови проблеми.
 • Способност да работите самостоятелно или в екип.
 • Организационни способности и способност за организиране на натовареността.
 • Опит в ИТ (информационни технологии) е предимство;
 • Интерес към ИТ сигурността/компютърни мрежи; 
 • Опит в работата в мрежа и TCP/IP.(OSI модел) е предимство;

Защо Информационно Обслужване АД?

Имате възможността да изградите, поддържате и развивате ефективни информационни системи от национално значение.

Какво допълнително ще получите, ако се присъедините към нас?

 • Допълнителна здравна застраховка, която покрива и стоматологична помощ;
 • Карта за градски транспорт за всички линии;
 • Бонус програма при препоръчване на колега;
 • Програма за развитие на умения;
 • Работа в екип с водещи специалисти;
 • Специално разработена програма „Дипломиране“;
 • Кафе и свежи плодове в офиса;
 • Атрактивна офис локация.

Ако сте заинтригувани от тази позиция, моля изпратете вашето CV. Ще се свържем с одобрените кандидати за интервю.

NOC Специалист

Описание на позиция

NOC Специалист

Лична информация
Професионална информация